Hem

Välkommen  till Årböle Vägsamfällighets hemsida. Årböle vägsamfällighet ansvarar för drift och underhåll av Årbölevägen som är en 12050 m lång väg från Giboda vid väg 76 i söder via Årböle, Kullen  och Önsbo fram till Vavd i norr. Se kartan till höger.

Regler för Årbölevägen

För hela vägen gäller maxhastighet 70 km/tim.


Fordon försedda med band eller kedjor får ej framföras på vägen.


Vid tjällossning eller annan försvagning av vägbanan stängs vägen av för tung trafik. Skyltar om detta sätts upp vid 76:an och i Vavd.


Dispens för ovanstående regler kan sökas hos vägskötare. Godkänd dispens bekräftas av vägskötare via SMS. OBS! Muntligt besked gäller inte. Hjärtstartare

Hjärtstartare finns i busskuren vid åbron i Årböle.