Kontakt

Årböle Vägsamfällighet


  Ordförande

  Olov Hasselberg

  Mobil 070 303 69 23


                 Kassör

                 Sverker Sjöqvist

                 Mobil 070 143 34 45

                  

                 Sekreterare

                 Per-Gunnar Wahlgren

                 Mobil 073 040 98 24


                 Vägskötare

                 Joel Sternrud

                 Mobil 070-573 40 33


                 Ledamot

                 Annika Birgersson

                 Mobil 070 632 88 42


                Suppleant

                Sven-Ivar Gustavsson

                Mobil 070 924 71 77


               Suppleant

               Carl Sala

               Mobil 076-817 15 35

               

               


 

EMAIL

arbole_vsf@arbolevagen.se

ADRESS

c/o Sverker Sjöqvist

Kullen 201

            819 66  Lövstabruk

Kontakta oss